logo.png

Microsoft Forms е лесно, леко приложение, което ви позволява лесно да създавате проучвания, тестове и анкети. В учебните заведения могат да се използват за създаване на викторини, за събиране на обратна връзка за учители и родители или за план за класове и дейности на персонала. В бизнес организациите той може да се използва за събиране на обратна връзка за клиенти, измерване на удовлетвореността на служителите, подобряване на вашия продукт или бизнес или организиране на фирмени събития.

  • Създавайте проучвания, тестове и анкети и лесно виждайте резултатите при получаването им.

  • Канете други хора да отговарят на формуляра ви, като използват произволен уеб браузър, дори и на мобилни устройства.

  • Използвайте вграден анализ за оценка на отговорите при подаването им.

  • Експортирайте данни от формуляр, като например резултатите от тест, в Excel за допълнителен анализ или оценяване.