На тази страница ще намерите информация за следните приложения: 

logo-purple-min.png
seesaw.jpg
a5bc8ebe-f0bb-44cd-bf0c-c12bc44c8260.jpg
149605954182443.png
shirt-1512524779-3e0e992af630aeef31921d3
S_Beitragsbild_Learning_Apps.jpg
download (3).png
logo-purple-min.png

ClassDojo е училищна комуникационна платформа, която учители, ученици и семейства използват всеки ден за изграждане на близки общности. Учениците могат да демонстрират и споделят това, което са научили чрез добавяне на снимки и видеофайлове към собствените си портфолиа.

Може да се присъедините към българската група на учителите, използващи Class Dojo:

seesaw.jpg
 

Seesaw е образователна платформа. Тя е достъпна както от компютър, така и от дигитални устройства с Андроид, IOs, chromebook. Тя дава възможност за активно участие на учениците в класната стая, а и в домашни условия. Създава връзки между учител, ученик и родител. С нейна помощ учителите могат да реализират разнообразни дейности и проекти, да ги споделят с учениците си и да проследяват работата на учениците. Seesaw разполага с чудесни инструменти - в нея учениците имат възможност да рисуват, да споделят линкове, да записват видео и аудио, да правят записки. 

Може да се присъедините към българската група на учителите, използващи Seesaw:

 
a5bc8ebe-f0bb-44cd-bf0c-c12bc44c8260.jpg

Kahoot! е платформа за обучение, базирана на игри, използвана като образователна технология в училищата и други образователни институции. Игрите му за обучение, "Kahoots", са тестове с множество възможности за избор, които позволяват генериране на потребители и могат да бъдат достъпни чрез уеб браузър или приложението Kahoot.

Kahoot! може да се използва за преглед на знанията на учениците, за  оценяване или като прекъсване от традиционните занимания в класната стая. 

 
149605954182443.png

Envision Play е софтуерен образователен продукт, който провокира вниманието на учениците, повишава концентрацията им и показва постоянна обратна връзка на учителя. Стимулира познавателните интереси на учащите и създава положителна мотивация към ученето. Подходящ за деца в детската градина и ученици в начален, прогимназиален и гимназиален етап. Envision Play разполага с база от уроци, които свободно могат да се използват и/или адаптират от учителя според нуждите на неговите ученици. Платформата дава възможност на всеки лесно и бързо да направи свой интерактивен урок.

 
shirt-1512524779-3e0e992af630aeef31921d3

Quizlet използва генерирано от потребителите съдържание. Макар и ограничено по обхват, Quizlet предоставя прост, ориентиран към потребителя инструмент за обучение. Интерфейсът на приложението е интуитивен и то е отличен вариант за самообучение. Като инструмент за запаметяване Quizlet позволява на регистрираните потребители да създават набори от термини и дефиниции, персонализирани за техните собствени нужди.

S_Beitragsbild_Learning_Apps.jpg
 

LearningApps.org е Web 2.0 приложение, подкрепящо учебния процес с помощта на интерактивни модули. Те могат да бъдат използвани за обучение във вида, в който са създадени, а също така да се променят лесно и бързо в оперативен режим. Целта е събраните интерактивни блокове да бъдат обществено достъпни. Тези блокове (т. нар. приложения или упражнения) не са включени в конкретни програми или сценарии, но могат да бъдат използвани по подходящ начин в учебния процес. Те са особено ценни със своята интерактивност.

download (3).png
 

Платформа, която предлага интерактивни работни листове по Български език и литература, Английски език, Математика, Околен свят, Човекът и обществото и мн. други. Материалът е поднесен по интересен начин и е добре онагледен. Има разнообразни по вид и съдържание задачи, като са спазени методическите изисквания и възрастови особености. Съобразени са с изучавания учебен материал по класове, но има и общи, надграждащи задачи.