images.jfif

Mail е приложение към операционната система Windows 10.

download (1).jfif

Outlook организира на едно място вашите имейли, календари, контакти, задачи и списъци със задачи. Тази организация започва с вашия имейл акаунт. Оттук можете да започнете работа с имейлите, като ги превърнете в задачи или срещи, и да съхранявате информация за хората, с които взаимодействате, във вашите контакти, така че да не е необходимо да помните имейл адрес или телефонен номер. Нека прегледаме накратко някои основни задачи.

images.png

Календарът е напълно интегриран с имейла, контактите и други функции на Outlook Web App. Използвайте раздела Календар в Настройки, за да управлявате облика и настройките по подразбиране на вашия календар.

За да стигнете до раздела Календар от основния Outlook Web App страница, отидете в горния ъгъл и изберете Настройки  Опции> Настройки>Календар. Когато сте готови с промените, щракнете върху Запиши.