top of page

Група доставчици на финландски образователни технологии са стартирали уебсайта Koulu.me, предлагащ образователни инструменти за дистанционно обучение сред епидемията COVID-19.

Koulu.me е отворен иновационен проект, който понастоящем предлага приложения за обучение от  предучилищни групи до средношколци в широк спектър от предмети, включително математика, наука, изучаване на езици и дизайн. Уебсайтът вероятно ще увеличи избора на приложения, тъй като все повече доставчици на образование се обръщат към цифрови възможности за адаптиране към ситуацията.

„Изключителните времена изискват изключителни мерки“, каза Джони Кангасниеми, програмен директор на образованието Финландия. „Щастлив съм да видя, че финландските решения и съдържание вече са достъпни за непрекъснато и смислено обучение в цяла Финландия и в чужбина.“

Финландските компании, предлагащи учебните си средства на уебсайта, включват:

bottom of page