Съвети за създаване на временно обучение от разстояние във вашето училище

Нагласа

Не изпадайте в паника. Отделете малко време, за да приемете, че макар обучението от разстояние може да изглежда обезсърчително или по-малко ефективно от това, с което сте свикнали в ежедневната си работа, това е временно. Опитайте се да премахнете всички защитни бариери, които имате, и приемете, че това е начин да посрещнете нуждите на вашите ученици в този безпрецедентен момент.

Обучението от разстояние е различно и отнема време, за да се овладее добре. Опитайте се да подходите към това с духа на изследовател и авантюрист и бъдете отворени да правите нещата по различен начин.

 

Предпоставки

Онлайн / дистанционното обучение не е необходимо да бъде скъпо; има много евтини или дори безплатни софтуерни решения, които могат да отговорят на вашите нужди. Една част от тях ще намерите тук, в сайта.

Преминаването към модел за обучение от разстояние изисква известно време и планиране.

Ще имате технологични сривове - приемете го за нещо нормално. Всеки, който някога се е представял на конференция, знае, че технологиите понякога могат да бъдат проблем и да нарушат протичането на дадено обучение. Подготовката за адекватна намеса при такива предизвикателства ще намали стреса заа учениците и учителите.

Първи стъпки

Направете план и започнете без забавяне. Това звучи очевидно, но не подценявайте предизвикателството пред вас. Опитът за прилагане на обучение от разстояние без солиден и ясен план ще завърши с хаос.

Важна първа стъпка е да определите как вашето училище ще провежда обучение от разстояние. Предвиждате ли синхронни часове, които биха съответствали на нормален учебен ден, или ще възприемете асинхронен подход, при който учениците ще имат ограничен или дори никакъв пряк контакт с учителите си? Или ще приложите хибриден подход, при който учениците имат синхронно обучение по някои предмети, а по други - асинхронно? Каквото и да изберете, важно е да вземете ясно решение и да се придържате към него. Всичко друго ще доведе до споменатия в началото хаос.

Фактори, които следва да обмислите, за да направите този избор:

 • Общ брой на учениците и размер на отделните класове;

 • Брой на учителите, с които работите;

 • Достъп до адекватна технология (компютри и софтуерни решения) за учители и ученици;

 • Учебна програма и форми на изпитване;

 • Време за подготовка;

 • Бюджет;

 • Отношението и връзката между училището и семействата / родителите

 • Нужди от обучение на учителите и семействата.

След като сте решили какъв вид обучение от разстояние ще провеждате, следващата най-важна стъпка е администраторите и преподавателите да определят политиките и процедурите, чрез които ще стартирате програмата си за обучение от разстояние. Това може да е ново начинание за всички участващи - хората ще трябва да знаят какви са техните роли и очаквания и как ще бъдат осъществени. Направете тези правила ясни и задължителни за администраторите, учителите, учениците и семействата. Нека всичко бъде възможно най-опростено и ясно.

Някои от въпросите и факторите, които трябва да разгледате, са:

 • Кога се провежда учебният ден?

 • Как ще преобразувате учебния процес от пряк в дистанционен? Повече за това по-долу.

 • Как и колко често ще бъдат на разположение вашите учители, работейки от вкъщи?

 • Кой ще бъде техническият отговорник или екип по поддръжка за отстраняване на различни технологични проблеми като wifi връзка, загубени пароли, комуникации, имейли и т.н.?

 • Каква платформа за обучение или софтуерни решения ще използвате (тя трябва ли да бъде еднаква за всички учители и ученици или ще бъдат различни за различните етапи)?

 • Какво обучение ще осигурите на учителите и учениците и семейства? Как ще го предоставите?

 • Дали сегашната ви система за управление на обучението е достатъчна или ще ви трябват нови инструменти, които да ви подпомогнат?

 • Кой ще бъде водещият в комуникациите между учители, ученици и семейства? Ще възникват проблеми и ще е важно да знаете кой може да даде ясни и правилни съвети и информация.

 • Трябва ли да проведете обучение за това, какво представлява подходяща и неподходяща онлайн комуникация?

Свързването с родителите е от решаващо значение. Родителите ще имат много въпроси и притеснения, а осъществяването на контакт за предоставяне на подкрепа с родител (лично и чрез видео разговор), е много важно. Можете също да помислите да имате седмичен график за групови видеосрещи с родители.

 • Преди да бъдете домакин на такава среща, подгответе стабилен план за провеждането й и го следвайте.

 • Събирайте въпроси и проблеми на родителите и давайте разумни решения, дори и по-късно.

 

Добрата координация между преподавателите е от решаващо значение. Работете в екип с учителите, за отстраняване на различни проблеми и трудности. Добре е да назначите някои преподаватели, които могат помогнат на администратора да координира процеса по-успешно.

Преподаване и учене

 1. Преподаването от разстояние е различно. Опитвайки се да подходите към една ситуация на дистанционно обучение със същите техники и стратегии, които работят в класната стая, няма да се справите добре. Например, когато се обръщате към група ученици от разстояние чрез видеоконферентна връзка, може да е трудно да се прецени как се разбира казаното от вас. Работейки пред камера липсва непосредствената обратна връзка, която човек получава при контакт лице в лице. Дори не можете да сте сигурни, че учениците са ви чули правилно или изобщо, предвид предизвикателствата с микрофони, скорост на връзката, околен шум и различни разсейвания, които децата могат да имат вкъщи.

 2. Особено трудно е, когато давате сложна задача и се вземе предвид, че учениците може да се колебаят да задават разясняващи въпроси от разстояние. Начин на справяне с такова предизвикателство, наред с други, би могло да бъде използването на предварително записани материали от учител, обясняващ задачата - нещо, което учениците могат да гледат асинхронно толкова пъти, колкото им е необходимо.

Подготовката за обучение от разстояние в електронна среда изисква много повече време и координация, която трябва да се осъществи своевременно.

За да бъде по-ефективна работата има дейности, който трябва да се обсъдят и да се вземат решения във връзка със следното:

 1. Ако решите да използвате видеоплатформа, какво ще използвате и с какви компютърни технологии разполагат вашите учители и ученици?

 2. Как ще администрирате многобройните акаунти и как ще се уверите, че учениците знаят как да влязат в различни класове?

 3. Кога ще се провеждат часовете ви и как създавате този график?

 4. Ако провеждате синхронни онлайн курсове, какви ще са размерите на вашия клас?

В онлайн класната стая е трудно за учителя да преподава и да поддържа разговор с повече от 15 ученици, особено ако учениците задават въпроси чрез функцията за чат.

 1. Каква платформа или система ще използвате за пълноценно и надеждно изпълнение на задачи от ученици, домашна работа и тестване?

 2. Как ще проследявате ефективно работата / напредъка на учениците?

 3. Колко време отнема на преподавателя да управлява успешно обучението в електронна среда?

Този тип обучение ще изисква значителни усилия от страна на вашите преподаватели, като особено вежно за тях ще е да използват такива инструменти и ресурси, с които да ангажират успешно учениците.

Ако учителите нямат опит със синхронно и асинхронно преподаване, се препоръчва да отделят ден-два да се самообучат и да гледат добри практики.

 1. Как ще регламентирате работното време на учителите?

 2. Как ще следите напредъка им?

 3. Какъв е механизмът за обратна връзка на учителите и отстраняване на проблемите, които срещат при осъществяване на синхронно и асинхронно обучение?

Какъв тип обучение ще осигурите на ученици и семейства:

1. Използване на технологиите

 • Подаване на домашна работа;

 • Комуникация (имейл, видео, чат, блог, др.);

 • Технически спецификации и отстраняване на проблеми с връзката;

 • Отвличане на вниманието.

2. Кои са важните аспекти за ученик на обучение от разстояние

 • Управление на времето;

 • Задаване на въпроси;

 • Свързване с връстници;

 • Как да бъдеш част от онлайн дискусия;

 • Отговорност и честно отношение по изпълнение на персоналните задачи.

3. са важните аспекти за  родител на ученик, който се обучава от разстояние

 • Създаване на уютно и спокойно работно пространство и осигуряване на необходима техника;

 • Подкрепа и контрол върху напредъка на детето;

 • План за грижа и подкрепа, когато няма възрастен вкъщи.

 • Двупосочна комуникация с класния ръководител и учителите и възможност за набиране на обратна връзка за напредъка на детето и препоръки.

Как ще модифицирате преподавателския си подход, когато обучавате от разстояние?

1. Как да преподавате математика, когато вече не сте лице в лице, за да обяснявате решенията? Как да разясните нещо, когато не сте изправени пред учениците си лице в лице, а работите пред камера?

2. Как да проведете ефективна онлайн дискусия?

3. Какво количество работа е “твърде много” и какво е “твърде малко”?

4. Какви технологични решения ви позволяват да правите диаграми, чертежи, за да илюстрирате  нещо важно, което иначе бихте написали/начертали/нарисували на дъската в класната стая?

5. Вероятно ще се наложи да събирате много повече материали и домашни работи, изготвени от учениците. Как ще управлявате и отговаряте на много въпроси, които имат идентично или сходно питане, но в същото време да съумеете да запазите индивидуалния подход?

6. Как ще се уверите, че обучението от разстояние по различните дисциплини  ще бъде сходно и лесно за навигиране от учениците?

Да си ученик, който не седи на чин в класната стая, а у дома, е различно. Опитайте се да си представите каква ще е тази промяна за вашите ученици.

Отминала е близостта на приятелите, лесното събиране за групови проекти, учебни сесии, разговори и дискусии. Изчезнала е възможността за тях да се срещат с учители след часа за допълнителна помощ или да задават въпроси. Всичко сега ще бъде осъществено  от компютърен екран, управление на времето и може би проблеми на интернет връзката. Ще има ученици, които могат и такива, които не могат да работят добре в онлайн среда, така че е важно учителите да се подготвят за такива затруднения. Освен това, когато в класната стая някои ученици се изкушават да се забавляват със странични неща, това ще се случва и при обучението от разстояние. Важно е да се поощрява мотивацията и посещаемостта, особено при асинхронни модели на обучение от разстояние.

Добри решения, върху които може да помислите:

 • Провеждане на фокус групи с ученици, за да бъдат споделени техните страхове, предизвикателства, трудности и обратна връзка;

 • Как да ангажираме учениците, за да не се чувстват изолирани. Бихте могли да създадете неща като виртуални зали или форуми.

 • Яснота около очакванията за подаване на работа - какъв формат трябва да се използва, къде да бъдат подавани и как да бъде организирано това, така че учителят да събира необходимите материали по начин, по който лесно да проверява и съхранява, без да има шанс някоя ученическа работа да попадне на грешно място.

 • По какъв начин учениците ще получават обратна връзка и как можете да сте сигурни, че разбират какво сте им съобщили. Ще се наложи да направите много повече, за да обясните или да подпомогнете индивидуално онези ученици, които имат нужда от това.

 • Какви са очакванията за участие на учениците в обучението от разстоание – както за групата/класа, така и индивидуално.

 • Ще има ли ясно определено работно време за учителите и как ученици и родители ще разберат кога и по какъв начин могат да се свържат с даден учител.

 • Ще се оказва ли подкрепа на ученици и родители от педагогически съветници и психолози?

 • Ако ученик изостане в работата си или не се появи във виртуална класна стая, какъв план за действие имате?

 • Добре е да се предложат някои общи правила за видеочатовете, изпозване на видео или само аудио, какво е недопустимо да се случва пред камера, както и какво да има на фона зад вас, фонов шум и др.

 

Адаптиран вариант

Източник:Oak Meadow, Tips for setting up temporary distance learning at your school